Fire myter om rusmidler

MYTE #1

Alle har da prøvet
at ryge hash!


Blandt danske unge mellem 16 og 24 år har 41,5 procent prøvet at ryge – eller på anden vis indtage – hash. Heraf 8,5 procent i løbet af den seneste måned.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen: Narkosituationen i DK 2014)


MYTE #2

Kokain er et naturprodukt, så det er ikke så farligt!


Kokain er udvundet af bladende fra kokaplanten og kemisk bearbejdet med f.eks. cement, benzin og kaustisk soda. Selvom kokain har naturlig oprindelse er det hverken ”sundere” at indtage eller mindre skadeligt end kemisk fremstillede stoffer.

(Kilde: Sundhedsstyrelsen: Stoffer, 2007 samt videnskab.dk)


MYTE #3

Hash er helt
uskadeligt!


Forskning viser, at jævnlig hashrygning i teenageårene giver risiko for lavere IQ (intelligenskvotient), dårligere hukommelse og forringet evne til at multitaske.
Nogle forskere mener at hashrygning kan forårsage skizofreni, mens andre forskningsstudier peger på, at det måske snarere handler om at hash kan få skizofreni til at bryde ud i en tidligere alder.
Hashrygning kan give skader på lunger og luftveje samt forringe mænds sædkvalitet.

(Kilde: Vidensråd for forebyggelse: Cannabis og sundhed, 2015)


MYTE #4

Man har ikke et misbrug, når man kun tager stoffer i weekenden!


Det er svært præcist at sige, hvornår et forbrug bliver til et misbrug. Tegn på misbrug kan være, at man:

har stor trang til stoffer

kommer til at tage mere, end man havde tænkt sig

kommer til at tage stoffet oftere, end man havde tænkt sig

har flere konflikter med sine forældre, venner eller kæresten

er nødt til at tage mere og mere stof, for at få samme virkning som tidligere

Det kan også være, at man:

får det fysisk eller psykisk dårligt, når man ikke tager stoffer

kun har lyst til at være sammen med andre, der tager stoffer

oplever nedsat energi og mister handlekraft

har svært ved at få sin hverdag til at hænge sammen

får økonomiske problemer på grund af sit forbrug


Fire myter om rusmidler er inspireret af Psykiatrifondens ”Knus en myte” – Wayback Machine