Dialog med unge

Her kan du finde inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan du kan gå i dialog med en ung, hvis du er bekymret for, at vedkommende har et problematisk brug af rusmidler.

PUBLIKATIONER


Samtaler med unge om rusmidler

Fyr ikke en fed uddannelse

Konstruktive samtaler med unge om rusmidler. Inspiration og praktiske værktøjer til hverdagsbrug på ungdomsuddannelser.

Se her


Samtaler med unge om rusmidler

Samtaler med unge om rusmidler

Et inspirations- og metodehæfte til vejledere, mentorer og andre, der arbejder med unge i hverdagen. Hæftet er udviklet af U-turn i Københavns Kommune.

Se her


Huskebog - når der kommer noget kærlighed.

Når der kommer noget kærlighed. En huskebog for voksne

En gruppe unge giver deres bud på, hvordan ungdomsuddannelserne bedst kan forholde sig til rusmiddelproblematikker i ungdomskulturen. Hæftet er udviklet som led i RUSK Svendborg.

Se her


Bekymringsbuen - værktøj til vurdering af unges rusmiddelproblematik

Bekymringsbuen

Et fagligt værktøj, som du kan bruge i din vurdering af en ungs rusmiddelproblematik – eller en hvilken som helst anden problematik.

Se her


Forankringsplanen - værktøj til dialogen med den forandringsparate unge.

Forandringsplanen

Et konkret værktøj til dialogen med den forandringsparate unge. Skemaet er udarbejdet af U-turn i Københavns Kommune.

Se her


Skema til fordele og ulemper den unge oplever ved brug af rusmidler.

Fordele / ulempe skema

Skemaet kan bruges til at udforske, hvilke fordele og ulemper den unge oplever, at der er knyttet til at bruge rusmidler.

Se her


VIDEOER


Hvornår er der tale om forbrug og misbrug?
Rusmiddelkonsulent Torben Vangsted giver et bud på en forståelsesmodel, som du også kan inddrage i din dialog med en ung.