Fyr ikke en fed uddannelse

I uge 47 sætter FYR IKKE EN FED UDDANNELSES kampagne fokus på hash på ungdomsuddannelserne i Odense. Det sker for første gang i 2018, men er en årlig begivenhed.

 

Hvorfor?

Når unge jævnligt ryger hash, kan det påvirke deres muligheder for uddannelse og job. Med kampagnen FYR IKKE EN FED UDDANNELSE er ønsket, at sætte gang i refleksioner og dialog om hash for ad den vej at bidrage til, at unge træffer sunde valg for dem selv og deres fremtid.

 

Hvem?

Det er de 13 ungdomsuddannelser i Odense og Odense Kommune, der står sammen om kampagnen. Samarbejdet dækker ikke alene over kampagnen, men også det daglige samarbejde om rusmiddelforebyggelse. Visionen er at Odense i 2025 er en ”hashfri” uddannelsesby, hvor der højst er 2% af de unge, der jævnligt ryger hash.

 

Vil du vide mere?

Du er altid velkommen til at kontakte os på Drugbox.dk via mail tova@odense.dk eller matcr@odense.dk. Her på siden kan du desuden finde viden om rusmidler og læse mere om forskellige muligheder for rådgivningssamtaler og netrådgivning


Odense tekniske gymnasiumtornbjerg gymnasiumkold collegetietgen-handelsgymnasium for fremtidenmulernes legatskole odenseTietgen_business for fremtiden      syddansk-erhvervsskolesct_knuds_gymnasiumSocial- og sundhedsskolen fynodense-katedralskolessp-odenseunge-og-rusmidlerHF-vuc-fynelsesminde