Erfaringer fra ’Unge, alkohol og stoffer’

Se og læs om erfaringerne fra modelkommuneprojekterne i satspuljen ’Unge, alkohol og stoffer’ (2011-2014), der har haft til formål at styrke kommunernes indsats i forhold til rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelser.

Odense Kommune – Samarbejde mellem kommune og uddannelsesinstitutioner.
Skive Kommune – Rusmiddelpolitikker og handleplaner.
Horsens Kommune – Rådgivningsforløb.
Københavns Kommune – Opsporing og dialog med de unge.

PUBLIKATIONER


Niras - satspuljen - unge, alkohol og stoffer

Evaluering af satspuljeprojektet Unge, alkohol og stoffer

Læs den tværgående evaluering af modelkommuneprojekterne i satspuljen *Unge, alkohol og stoffer’.

Se her

LINKS


Flere erfaringer fra modelkommuneprojekterne

Sundhedsstyrelsen
Se her