Opgave om rusmidler
I efteråret 2015 inviterede Drugbox ungdomsuddannelserne i Odense til at sætte fokus på rusmidler. Vi satte en biograftur på højkant til den klasse, der stod bag den bedste besvarelse af opgavekonceptet.
Tak for de indsendte opgaver og tillykke til Sophie Lund Møller og hendes klassekammerater i 2.f på Mulernes Legatskole.
Opgavekonceptet er stadig til fri afbenyttelse.

 

OPGAVEKONCEPT

Tag afsæt i en oplevelse eller situation, der på en eller anden måde har været påvirket af rusmidler. Oplevelsen eller situationen kan fx vedrøre dig selv, en ven, et familiemedlem, en gruppe af mennesker som du har mødt eller opnået kendskab til gennem medierne eller andet.

OPGAVEKONCEPT: Mulighed 1

 • BESKRIV

  Beskriv oplevelsen eller situationen.

 • ANALYSER

  Analyser oplevelsen eller situationen, herunder hvordan det anvendte rusmiddel kan have indvirket.

 • DISKUTER

  Diskuter oplevelsen eller situationen ud fra et eller flere faglige perspektiver. Fx indvid, samfund, kulturelt, psykologisk, sundhedsmæssigt, fysiologisk, biologisk eller kemisk.

OPGAVEKONCEPT: Mulighed 2

INDFANG

Indfang oplevelsen via en journalistisk genre. Det kan fx være en artikel med fortællende journalistik, en dokumentar, reportage eller kronik. • SØG VIDEN VIA DRUGBOX

  Det er muligt at søge viden om rusmidler til opgavebesvarelserne her på drugbox.dk – se viden om.