Undervisningsmateriale om rusmidler

Find inspiration og konkrete øvelser i forhold til, hvordan du kan inddrage temaet rusmidler i din undervisning. Materialet er lavet i et samarbejde mellem KultuRus og ungdomsuddannelserne i Odense. Hvis du har ideer til at videreudvikle materialet, så det rummer flere fag eller øvelser, så indgår vi gerne i et samarbejde herom. Kontakt tova@odense.dk eller matcr@odense.dk.

Du kan eventuelt koble temaet rusmidler med et fokus på FN’s verdensmål. Mål 3 vedrører Sundhed og Trivsel og rummer et delmål om at styrke forebyggelse og behandling af stofmisbrug og skadelig brug af alkohol.

DOWNLOAD MATERIALE


Billedkunst og mediefag

Billedkunst og mediefag

– inspiration til rusmiddelfagligt indhold i billedkunst og mediefag.

Øvelse omhandlende skæve fakta om hash.

Se her


Billedkunst og mediefag

Biologi

– inspiration til rusmiddelfagligt indhold i biologi.

3 forskellige øvelser, bl.a. om hvordan THC påvirker kroppen og hvordan hash påvirker hormonbalancen.

Se her


Dansk

Dansk

– inspiration til rusmiddelfagligt indhold i dansk.

Ud fra novellerne eller debatindlægget skriv dit eget indspark i artikel, digt eller novelle form omkring hash.

Se her


Dramatik

Dramatik

– inspiration til rusmiddelfagligt indhold i dramatik.

Lav og spil dilemmaskuespil eller spoken word organiseret eller improviseret ud fra egne eller beskrevne dilemmaforslag.

Se her


Filosofi

Filosofi

– inspiration til rusmiddelfagligt indhold i filosofi.

Læs artiklen og diskuter om brugen af stoffer kan være et udtryk for eskapisme.

Se her


Spansk

Spansk

– Inspiration til rusmiddelfagligt indhold i spansk.

Artikler og dokumentarfilm tilbyder kendskab til den vold og kriminalitet, som er en del af den omfattende kokainindustri. Materialet kræver forudsætninger til faget, men indeholder dansk introduktion samt gloselister.

Se her


Idræt

Idræt

– inspiration til rusmiddelfagligt indhold i idræt.

Læs tekstuddraget som inspiration til en drøftelse af, hvilken effekt hash har på ens fysiske performance.

Se her


Kahoot

Fyr ikke en fed uddannelse KAHOOT!

– inspiration til rusmiddelfagligt indhold i undervisningen.

En Kahoot! er et gratis undervisningsredskab, hvor de studerende kan lære ved at spille med hinanden.

Se her


Psykologi

Psykologi

– inspiration til rusmiddelfagligt indhold i psykologi.

5 forskellige øvelser, bl.a. om selvkontrol og brug af hash samt psykiske reaktioner/skader ved brug af hash.

Se her


Kemi

Kemi

– inspiration til rusmiddelfagligt indhold i kemi.

2 øvelser om hvordan hash påvirker hjernen og hvordan afhængighed udvikles.

Se her


Samfundsfag

Samfundsfag

– inspiration til rusmiddelfagligt indhold i samfundsfag.

5 øvelser, der kommer omkring så forskellige emner som rastafarianisme, FN’s verdensmål og legalisering af hash.

Se her


Matematik

Matematik

– Inspiration til rusmiddelfagligt indhold i matematik.

En god introduktion til nervesystemet og dennes påvirkning ved indtagelser af rusmidler præsenterer 2 forskellige opgaver, som beskæftiger sig med udregningen af nedbrydningstiden efter indtagelse af hhv. alkohol og hash.

Download opgaver

Download løsning