Undervisningsmateriale om rusmidler

Inspirationsmateriale

Vil du inddrage rusmidler i din faglige undervisning? KultuRus har i samarbejde med ungdomsuddannelserne i Odense lavet noget inspirationsmateriale til, hvordan man kan arbejde med rusmidler i undervisningen. Find konkrete ideer og materiale til undervisningen i en lang række forskellige fag. Du kan fx bruge materialet for at sætte fokus på rusmidler i uge 47, der er FYR IKKE EN FED UDDANNELSES kampagneuge.

Se her


Projekt PAS undervisningsmateriale om rusmidler

materialepakke

Projekt PAS

Undervisningsforløbet PAS har et rusmiddelforebyggende sigte. PAS er et undervisningsforløb hvor eleverne arbejder med sociale kompetencer og holdninger til rusmidler. Undervisningsmaterialet består af 8 moduler af cirka 45 minutters varighed.

Se og download materiale her


Klassedialog om skole, trivsel og rusmidler

U-turn har lavet en film og et materiale til klassedialog om skole, trivsel og rusmidler. Klassedialogen varer som udgangspunkt 1,5 time og er bygget op omkring filmen ”Sarah”, der er en fortælling om opstarten på en ungdomsuddannelse, trivsel, identitet, fællesskaber og rusmidler.

klassedialogen

Inspirations- og metodehæfte om klassedialogen

Se herkopiark klassedialogen

Kopiark til klassedialogen

Se her

Filmen Sarah