Hvad er alkohol?

 • Den alkohol, der indgår i øl, vin og spiritus, hedder ethanol. Ethanol er klart som vand. Ethanol har et kogepunkt på 78,4 °C, det vil sige, at det koger ved en lavere temperatur end vand, der koger ved 100 °C.
 • Alkohol har en speciel egenskab: Det kan både opløses i vand, og samtidig kan det opløse fedtstoffer. Det er det, der gør, at alkohol kan skade hjernen. Nervecellerne i hjernen er nemlig isoleret med fedt.
 • Man kan fremstille alkohol på mange forskellige måder. Den mest almindelige proces har været brugt i mange århundreder. Her tager man organiske produkter, der indeholder sukkerstoffer, og får dem til at gære. Det kan være kartofler eller frugt.
 • Ved gæring kommer koncentrationen af alkohol sjældent over 15 vol.%, men ved destillation kan opnås en koncentration på op til 96 vol.%.

 

Hvor mange danske unge mellem 15-25 år har prøvet at drikke alkohol?

 • Næsten 90 pct. har prøvet at være fulde.
 • 66 pct. drikker alkohol to eller flere gange om måneden.
 • Lige over 10 pct. drikker ikke alkohol.
 • Knap 20 pct. overskrider Sundhedsstyrelsens anbefaling på maksimalt 10 genstande om ugen.
 • Over halvdelen (62 pct.) har været fulde den sidste måned.
 • 66 pct. har binge-drukket (indtaget fem eller flere genstande ved samme lejlighed) inden for den seneste måned.
 • 5 pct. af unge mænd i aldersgruppen 16-24 år drikker 30 eller flere genstande i løbet af en typisk uge.

 

Er alkohol farligt?

 • Alkohol er et kræftfremkaldende stof, som bidrager til 60 forskellige sygdomme, herunder kræftsygdomme, mavetarmsygdomme, hjertekarsygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk og nedsat immunforsvar.
 • Børn og unge er mere sårbare for alkohols skadelige virkninger end voksne. Det skyldes blandt andet, at hjernen ikke er færdigudviklet, før man er ca. 25 år.
 • Alkohol påvirker og skader særligt den unge hjerne, som er under udvikling. Hvis man drikker 20 genstande om måneden – altså omkring 5 genstande hver weekend – over en periode på 1-2 år, viser scanninger, at det påvirker det område i hjernen, der har at gøre med hukommelse og indlæring. Især hvis man drikker meget på én gang.
 • Rusdrikning (‘binge-drinking’) blandt unge er associeret med øget risiko for depressive symptomer.
 • Man kan blive afhængig af alkohol. Alkoholafhængighed er en tilstand, hvor man ikke mere oplever, at man har kontrol over sit alkoholforbrug. Det betyder, at man er blevet vænnet til et stort alkoholforbrug og at man får meget ubehagelige symptomer, hvis man forsøger at holde op med at drikke.
 • Når man er fuld, oplever man et kontroltab, som kan få en til at gøre ting, man normalt ikke ville gøre, fx køre bil i beruset tilstand, have uønsket sex, tage rusmidler eller noget helt tredje.
 • Næsten 75 pct. af de 15-25-årige, der drikker alkohol, har oplevet at drikke så meget, at de næste dag ville ønske, at de havde drukket mindre.
 • Man kan få det rigtig skidt af alkohol. Blandt 15-25-årige har 67 pct. oplevet at fået tømmermænd, 61 pct. at have kastet op, 40 pct. at få blackout, og 33 pct. er kommet til skade på grund af alkohol.

 

 

Hvornår kører man spirituskørsel?

 • Maksimumgrænsen for spirituskørsel er 0,5. Udover for bil og scooter, skal man huske, at grænsen også gælder for elektriske løbehjul og elektriske skateboards.
 • Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at man maksimalt drikker én genstand, hvis man skal køre hjem samme dag/aften.
 • Man kan godt være fristet til at køre bil dagen efter man har drukket alkohol, fordi man tror, at alkoholen er kommet ud af systemet, imens man sov. Men der er god grund til at være forsigtig, for der går lang tid, før alkoholen er ude af kroppen igen.
 • Det tager mænd i gennemsnit 1 time og 15 minutter at forbrænde en genstand, mens det tager kvinder 1 time og 45 minutter. Det er selvfølgelig betinget af vægten.
 • Hvis man vælger at feste igennem, skal man huske at tage højde for, at alkoholen også er i blodet den efterfølgende dag. Hvis en mand på 80 kg drikker 14 genstande mellem kl. 19.00-03.00 og næste morgen kl. 8.00 sætter sig ind i bilen for at køre, vil han på det tidspunkt have en promille på 0,93. Og dermed være spritbilist. Hvis en kvinde på 65 kg løbende indtager 9 genstande mellem klokken 19.00 og 03.00, vil hun i princippet først være promillefri cirka klokken 11.45 dagen efter. Det kan dog variere fra person til person, og det kan endda tage endnu længere tid end i dette eksempel.
 • På cykel er der ingen fast promillegrænse. Men man må ikke cykle, hvis man er så påvirket, at man ikke kan cykle sikkert. Hvis politiet vurderer, at man ikke kan cykle sikkert, får man en bøde på 1.500 kr.

 

 

Hvad er et alkoholproblem?

Alkoholproblemer kan have forskellige sværhedsgrader.

 

Et stort alkoholforbrug (storforbrug) er:

 • Et forbrug på over 10 genstande per uge.
 • Kan føre til mere end 200 legemlige og psykiske sygdomme.

 

Et skadeligt forbrug er:

 • Alkoholforbrug, der er så stort, at det har medført en alkoholskade.
 • Det kan fx være spirituskørsel eller helbredsproblemer.

 

Når man er alkoholafhængig:

 • Har man ikke kontrol over sit forbrug af alkohol.
 • Indebærer blandt andet ubehagelige og i værste fald livstruende symptomer (abstinenser), når man forsøger at holde op med at drikke.
 • Påvirkes forholdet til ens familie, venner og kolleger, og fører til ensomhed.

 

Alkohol er = dansk kultur?

 • Sammenlignet med de andre nordiske lande, har unge og voksne danskere det højeste alkoholforbrug, den højeste drikkefrekvens og den største andel, der drikker fem eller fere genstande ved samme lejlighed (’binge-drinking’).
 • Det kan være svært som ung at sige ’nej’ til alkohol i Danmark, uden at føle sig udenfor fællesskabet. Seks ud af 10 af 15-25-årige har én eller flere gange oplevet, at deres venner har forsøgt at få dem til at drikke mere alkohol, end de havde lyst til.
 • Danske unge ønsker en ændret alkoholkultur. Næsten 90 pct. af danske unge mellem 15-25-årige mener, at vi skal have en alkoholkultur, hvor alle accepterer et ’nej tak’ til alkohol.

 

Sundhedsstyrelsen udgav i 2022 nye udmeldinger om alkohol i Danmark

De nye udmeldinger lyder:

 • Der er ingen sikker nedre grænse, hvor det er helt uden risiko at drikke alkohol.
 • Børn og unge under 18 år frarådes at drikke alkohol.
 • Gravide og kvinder, der prøver at blive gravide, frarådes at drikke alkohol.
 • Ved sygdom bør man spørge lægen til råds angående alkohol.

 

Anbefaling for unge

 • Der er ikke sat en præcis grænse for, hvor mange genstande, unge højst må drikke, men unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe, før de har drukket 5 genstande ved samme lejlighed.

 

Kilder:

Altomstoffer. Alkohol påvirker unges sundhed og trivsel. 2022.

Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden. Unges alkoholvaner i Danmark i 2021. 2022.

Netdoktor.dk. Spirituskørsel: Så længe har du alkohol i blodet. 2019.

Rådet for Sikker Trafik. Spirituskørsel. 2023.

Sundhed.dk. Alkoholproblemer. 2022.

Sundhedsstyrelsen. Viden. Alkohol. 2022.

Sundhedsstyrelsen. Den Nationale Sundhedsprofil. 2022.