Hvad er hash?

 • Hash stammer fra hampeplanten Cannabis Sativa/Indica og indeholder det aktive stof THC, som er det, man bliver skæv af.
 • Udover THC indeholder hash CBD, der potentielt modvirker flere af de uønskede effekter ved THC, fx tankeforstyrrelser, angst og negativ effekt på hukommelsen.

 

Hvor mange danske unge har prøvet eller bruger hash?

 • 33 pct. af unge mellem 16-24 år har prøvet hash.
 • 16 pct. af unge mellem 16-24 år har brugt hash indenfor det seneste år.
 • 6 pct. af unge mellem 16-24 år har brugt hash indenfor den sidste måned.

 

Hash er blevet stærkere og mere skadeligt med tiden

Koncentrationen af THC i hash er steget rigtig meget de senere år.

 • I 1960’erne lå THC-koncentrationen ca. på 2-3 pct., i 2000 var indholdet af THC på otte pct., og i dag ligger THC-koncentrationen i gennemsnit på 30 pct. Der er også fundet hash med THC-indhold helt op på 52 pct.
 • Samtidig er koncentrationen af CBD i hash blevet lavere, hvilket muligvis øger risikoen for skadevirkninger.
 • Så en joint fra 1968 kan slet ikke sidestilles med den hash, der ryges nu.

 

Hvorfor er THC-indholdet steget?

 • Cannabisplanterne er blevet forædlet, hvilket vil sige, at planterne er blevet lettere at dyrke og mere robuste end de traditionelle cannabissorter.
 • FN har registreret, at man i store produktionslande som Marokko har skiftet de traditionelle sorter ud med forædlede planter, der giver en højere kvalitet.
 • I Danmark og Europa er der også skunklaboratorier, hvor der benyttes forædlede planter. Så dvs. at den danske og europæiske hash er lige så stærk som den udenlandske.

 

Hvad betyder det for forbrugeren, at hash er blevet stærkere?

 • Det betyder, at der ikke skal så meget til for at blive påvirket.
 • For den uerfarne kan det betyde, at risikoen for at få en uheldig bivirkning, er blevet større, fx mistænkes højere risiko for hashudløst psykose.
 • Når hashen er så stærk, bliver man i højere grad kronisk påvirket. Hvis man fx ryger hash mere end to gange om måneden, så ophober der sig mere THC i fedtvævet, end man kan nå at udskille. Det påvirker indlæringen, korttidshukommelsen, koncentrationen, og man begynder ikke at kunne mærke sig selv følelsesmæssigt.
 • Hvis man bliver stoppet af politiet efter man har røget hash, så kan det spores i spyttest i op til 8 timer, og hvis man ryger hash jævnligt, kan det spores i urinen i 10 dage og 5 dage i blodet.

 

Sælgeren gemmer og sælger dine kontaktoplysninger

 • Førhen skulle man hen til et skummelt sted, fx en hashklub for at få fat i hash.
 • I dag kan man købe hash over Snapchat, Facebook, Instagram og andre sociale medier, og hashen bliver leveret af ’hash-bude’, som kommer ud til én med det ’on demand’.
 • Budene er fleksible, venlige og slet ikke skumle typer, mere hyggelige og ligesom ens venner. Problemet er, at budene gemmer og videresælger ens kontaktoplysninger.
 • Budene begynder med tiden at sende gode tilbud til én, så det kan være sværere at komme ud af det, hvis man gerne vil stoppe, hvis man konstant bliver kontaktet.

 

 

Kilder:

Altomstoffer. Leksikon. Hash. 2022.

Center for Rusmiddelforskning. Beslaglagt hash i Danmark er blevet tre gange stærkere. 2019.

Sundhedsstyrelsen. Narkotikakriminalitet, narkotikabeslag og stofmarkedet. Narkotikasituationen i Danmark – delrapport 5. 2022.

DR. Fra 1968 til i dag: Hash er blevet markant stærkere. 2018.