En aktiv rusmiddelpolitik viser vej

En ung er mødt påvirket op til undervisningen. En gruppe af unge har haft for meget gang i den til en fest. I Odense er det, som i resten af Danmark, almindeligt, at unge eksperimenterer med rusmidler. Unges brug af rusmidler bliver derfor jævnligt sat på dagsordenen på skoler, uddannelses- og fritidstilbud samt bosteder.

Uden klare retningslinjer for brugen af rusmidler eller for, hvordan man som medarbejder skal agere, når man er i kontakt med en ung, der har et problematisk brug af rusmidler, så kan det være vanskeligt og utrygt at handle. Derfor er det hjælpsomt at have en rusmiddelpolitik med en konkret handleplan.

Drugbox kan understøtte arbejdet med at udforme eller aktivere jeres rusmiddelpolitik. Der er meget I selv kan gøre og sætte i gang, her deler vi til inspiration vores vigtigste erfaringer med at skabe en aktiv rusmiddelpolitik. Ønsker I dialog eller inspirationsoplæg, så kontakt os gerne.

Hvorfor overhovedet en rusmiddelpolitik?

En rusmiddelpolitik vil typisk rumme et regelsæt om brug af rusmidler og en ramme for det rusmiddelforebyggende arbejde. Med en rusmiddelpolitik bliver der skabt et fælles afsæt at handle ud fra, hvilket er med til at afklare ansvar, skabe tryghed og sikre ensartet reaktion og handling over for unge.

Selve processen med at lave en rusmiddelpolitik giver desuden anledning til at udforske holdninger, fordomme og værdier i forhold til rusmidler. Arbejdet med en rusmiddelpolitik er derfor med at til at skabe et fælles sprog samt en åbenhed og en kultur, hvor rusmidler er noget man forholder sig til.

En rusmiddelpolitik understøtter arbejdet med at skabe gode betingelser for de unges personlige, sociale og faglige udvikling. På uddannelsesinstitutioner er en rusmiddelpolitik et nyttigt redskab til at arbejde med at fastholde unge i uddannelse.

Hvordan kommer man i gang?

Når man skal lave en rusmiddelpolitik, så er første skridt at sætte fokus på rusmidler og skaber dialog herom. Det kan for eksempel ske ved

 • Inddragende proces med unge, medarbejdere og ledelse
 • Dialogmøder mellem medarbejdere og ledelse
 • Teamdage om unge og rusmidler, fx med opkvalificering, dialogoplæg eller dilemmaskuespil

Det er altid en god ide at involvere de unge i arbejdet med rusmiddelpolitikken, da det er med til at skabe ejerskab og forståelse for rusmiddelpolitikken.

Hvad skal en rusmiddelpolitik indeholde?

En rusmiddelpolitik kan have varierende indhold. Det er en god ide at drøfte og forholde sig til en række centrale emner, når man udvikler en rusmiddelpolitik:

 • Formål med rusmiddelpolitikken
 • Holdninger til rusmidler
 • Overvejelser over / definition af rusmidler
 • Retningslinjer for brug af rusmidler
 • Forebyggelse og beredskab
 • Samarbejdspartnere
 • Handleplan
 • Aktivering af rusmiddelpolitikken
den levende rusmiddelpolitik

Skal der være en handleplan?

Handleplanen er det konkrete og retningsanvisende værktøj, der skal gøre det let og overskueligt for medarbejderen at handle. Derfor er det væsentligt, at en rusmiddelpolitik rummer eller bliver suppleret af en handleplan, der gør, at medarbejderne ved, hvordan de kan og bør agere i situationer, hvor der er mistanke om et problematisk rusmiddelforbrug hos en ung. En handleplan kan fx udformes som et flowdiagram.

Hvordan puster man liv i en rusmiddelpolitik?

Kun en aktiv rusmiddelpolitik gør en reel forskel. For at bringe liv til rusmiddelpolitikken er det en god ide fra start at overveje, hvordan det bliver en levende politik fremfor et dødt skuffedokument. Som inspiration er det værd at overveje:

 • Hvordan vil I sikre at
  • alle relevante parter har kendskab til rusmiddelpolitikken?
  • nye unge / nyansatte medarbejdere præsenteres for rusmiddelpolitikken?
  • der er ledelsesmæssigt ejerskab og opbakning?
  • medarbejderne føler sig rustede til at handle på rusmiddelproblematikker?
  • rusmiddelpolitikken bliver anvendt ved konkrete problemstillinger?
 • Hvordan kan I tænke rusmiddelforebyggelse ind i årlige arrangementer?
 • Hvordan kan I skabe en kultur med plads til dialog om rusmiddelproblematikker?
 • Hvor ofte er der behov for at forny rusmiddelpolitikken?
 • Hvem har ansvaret for at rusmiddelpolitikken bliver udviklet og hvem skal involveres i processen?

God arbejdslyst med rusmiddelpolitikken – og med at holde den i live.