Kom godt fra start

For at komme godt fra start i samtalen om rusmidler, kan det være hjælpsomt at arbejde ud fra en tænkning inspirereret af  følgende antagelser

 • Unge er eksperter i eget liv.
 • Brug af rusmidler giver mening for nogle unge.
 • Et problematisk forbrug af rusmidler er ofte et symptom på andre problemer.
 • Det er almindeligt at være ambivalent, når det handler om at lave ændringer.
 • Unge, der er udsatte eller truede, kræver særlig opmærksomhed.

Sæt fokus på  kontakten

Din kontakt til den unge er afgørende for, at du kan føre en konstruktiv samtale om rusmidler. Et negativt defineret rum hæmmer udvikling. Fremfor at løfte pegefingeren, virker det som regel bedre neutralt at

 • sige, hvad du ser og give udtryk for din bekymring
 • møde den unge, hvor den unge er
 • sætte fokus på at udvikle relationen og den unges tillid til dig
 • være vedholdende selvom den unge indledningsvist er afvisende
 • anerkende at selvom forbruget virker meningsløst for dig, giver det mening for den unge.

Forandring kommer indefra

Alle mennesker påvirkes mest af egne argumenter. Jo flere udsagn om forandring, der kommer fra den unge selv, desto større bliver den unges motivation for forandring. Varig personlig udvikling og forandring kommer indefra.

konstruktiv samtale om rusmidler

Hvad drømmer den unge om?

Ved at være nysgerrig, lyttende og stille åbne spørgsmål, åbner du op for, at den unge taler  om sit forbrug af rusmidler – også sine ønsker og grunde til forandring.

Det er drømme, mål og ønsker for eget liv, der motiverer til forandring og personlig udvikling. At stoppe med at ryge hash er sjældent en motivation i sig selv.

 

Fælder du kan prøve at styre uden om

Du styrker muligheden for at understøtte positiv forandring, hvis du i samtalen om rusmidler kan undgå at falde i de fælder, hvor du

 • forsøger at overtale til forandring
 • påtager dig ekspertrollen ved på forhånd at kende alle svarene og belære den unge
 • prøver at chokere eller afskrække den unge
 • har for travlt, er utålmodig og for tidligt sætte fokus på rusmidler
 • begynder at diskutere med den unge, om hvem af jer, der har ret i hvad
 • kommunikerer med løftet pegefinger, fx anklager eller bebrejder den unge.

Kickstart den unges fortælling

Det er en fordel, at stille åbne spørgsmål frem for lukkede. Lukkede spørgsmål giver ofte korte afgrænsede svar. Åbne spørgsmål, der starter med hv-ord, indbyder den unge til at fortælle mere.

Gennem brug af åbne spørgsmål, kan du være med til at kvalificere den unges tænkning om sit forbrug af rusmidler. Se dig selv som en rejsende i et ukendt land, som du gerne vil lære mest muligt om på din vej.

 • Parker din egen forforståelse.
 • Indtag en nysgerrig og uvidende position.
 • Tag udgangspunkt i den unges synspunkt og oplevelser.
 • Lyt og stil flere spørgsmål.

Vis din interesse og styrk motivationen

Det kan øge den unges velbefindende ved samtalen, at du lytter på en måde, der viser din oprigtige interesse. Du kan indimellem opsummere eller gentage det, der bliver sagt, eller det du har forstået. Du kan også anerkende tanker, som den unge har gjort sig, eller konstruktive handlinger den unge har foretaget.

Ved at spørge uddybende ind til de udsagn fra den unge, der går i retning af ønsker om forandring, får den unge selv sat ord og argumenter på sine  udfordringer, drømme og mål. Ordene har en større motiverende effekt, når de kommer fra den unge selv.

Konkrete ideer til samtalen

Vil du have helt konkrete forslag og ideer til, hvordan du med rammesætning og indhold, kan bibringe til, at få skabt en konstruktiv samtale om rusmidler?

Læs konkrete forslag til samtalen om rusmidler.

Kontakt Unge & Rusmidler

I Unge & Rusmidler vil vi gerne samarbejde med dig om at hjælpe unge, der har et problematisk forbrug af rusmidler. Vi står klar til at tage over på samtalen om rusmidler.

Læs mere om vores tilbud eller kontakt os.