Rusmidler i ungelivet

Rusmidler er noget som mange unge udforsker under udviklingen af deres identitet. I Danmark har en væsentlig del af de unge et eksperimenterende forbrug eller et weekendforbrug af især alkohol og hash; de to mest anvendte rusmidler blandt unge. Blandt et mindre antal unge ses et forbrug af andre rusmidler, fx kokain, amfetamin, MDMA og psykedeliske stoffer.

Mange unge eksperimenterer med rusmidler i en periode. De fleste stopper igen før de negative følgevirkninger af forbruget er blevet for store. For nogle unge udvikler det eksperimenterende forbrug sig problematisk. Hashen, der i starten blev røget for at få ’en griner’ med vennerne, er umærkeligt blevet en vej til at glemme hverdagens problemer eller bekymringer i forhold til for eksempel  identitet, skole og hjem. For de unge kan fordelene ved rusmiddelbruget umiddelbart synes større end ulemperne.

Hjælp nuancer på vej med nysgerrighed

I nogle miljøer er rusmidler en væsentlig samlende faktor, der får den unge til at føle sig som en del af et fællesskab. At skulle droppe rusmidlerne, kan få den unge til at føle det som et valg mellem at fortsætte forbruget eller blive ensom. Det er sådanne tanker om rusmidlerne, du med respektfuld nysgerrighed kan udfordre og få den unge til at se mere nuanceret på.

Anerkend den unges dilemmaer ved at slippe eller reducere forbruget af rusmidlerne. Det kan du gøre ved, at

  • være nysgerrig og undersøgende
  • have en venlig og ikke-dømmende tilgang
  • prøve at forstå hvad den unge forstår, f.eks. hash som løsning på et problem.

Vejen til en tillidsfuld relation, som giver os tilladelse til at stille forstyrrende spørgsmål, går gennem at føle sig forstået.

Forbrug eller misbrug?

Måske du anskuer den unges forbrug anderledes end den unge selv? Bevægelsen fra forbrug til misbrug er ofte glidende.

I starten, hvor forbruget ikke er hyppigt, kan rusmidlerne give stor eufori. Når rusen letter, kommer man efter relativt kort tid retur til den kendte normaltilstand. Ved hyppigt forbrug bliver euforien mindre i takt med tilvænningen til rusmidlet. Den unge kan opleve, at det er svært at opretholde et godt humør uden brug af rusmidler. Hvor rusmidlet i starten skabte eufori, er det nu snarere vejen væk fra en depressiv eller negativ tilstand og tilbage til en normaltilstand.

fagpersoner fra forbrug til misbrug

Forståelsesmodel om forbrug og misbrug

Overgangen fra forbrug til misbrug er glidende. I samtalen med den unge, kan du måske gøre brug af forståelsesmodellen. Forklar modellen for den unge og spørg nysgerrigt ind. Kan den unge genkende sig selv og sit eget forbrug? Hvordan var det i starten? Hvordan er det nu?

Videoen er lånt fra altomstoffer.dk.