Før samtalen

Du kan skabe grobund for en konstruktiv samtale om rusmidler ved at være velforberedt. Inden samtalen kan du gøre nogle indledende overvejelser.

 • Hvad er anledningen til samtalen? Handler det om fravær, studiepassivitet, hashrygning på uddannelsen eller andet?
 • Hvilke rammer arbejder du indenfor? Hav skolens rusmiddelpolitik, fraværspolitik, støttemuligheder o.l. i baghovedet.
 • Hvordan kan du skabe en god atmosfære for samtalen? Kan du gøre rammen mindre formel og afholde den i uforstyrrede omgivelser?

Kom godt fra start

En positiv indgang og en klar ramme for samtalen kan være med til at give en god og tryg start på samtalen. Helt konkret kan du

 • starte med noget positivt; en positiv observation fra hverdagen eller anerkendelse af, at den unge er mødt op.
 • sætte rammen for samtalen, så den unge ved hvilke rammer og muligheder, der er for samtalen.

Kontekstafklaring

Gør det tydeligt, hvad samtalen går ud på, og hvad den ikke går ud på, hvor lang tid der er sat af til samtalen og eventuel mulighed for flere samtaler.

Konsekvensafklaring

Oplys den unge om eventuelle konsekvenser ved at fortælle åbent om rusmiddelerfaringer og fortæl om muligheder for fortrolighed, anonymitet, og hvor langt det er muligt for dig at gå for at hjælpe.

konkrete ideer til samtalen omkring rusmidler

Kom hele vejen rundt

Du får typisk en mere åben samtale, hvis du spørger nysgerrigt ind til den unges liv end ved udelukkende at fokusere på rusmidler. På den måde får du måske også lettere adgang til viden om eventuelle bagvedliggende årsager til, at den unge ikke trives, har fravær eller et stort rusmiddelforbrug.

Åben op for helheden

Måske følgende spørgsmål kan inspirere dig til at komme i gang med en samtale, der kommer hele vejen rundt.

 • Jeg har bemærket, at du tit kommer for sent og ind i mellem har svært ved at følge med i timerne, kan vi tage en snak om det?
 • Jeg er bekymret for dit fremmøde, vil du tale med mig om det?
 • Jeg oplever tit, at dit humør er forandret, når du kommer ind efter pauser. Hvad tænker du om det?

Sæt fokus på rusmidler

Måske har den unge fortalt noget, du kan spørge videre ind til. Ellers kan du starte med at spørge mere generelt ind til rusmidler.

 • Du fortæller, at mange af dine venner ryger hash, har du selv prøvet at ryge hash?
 • Du siger, at du oplever at få ro på, når du ryger hash, har du lyst til at fortælle noget mere om det?
 • Det er almindeligt, at unge eksperimenterer med rusmidler, har du nogle erfaringer med det?

I samtalen om rusmidler kan du også gøre brug af forståelsesmodellen for forbrug og misbrug.  Læs mere om forståelsesmodellen her.

 

Rund samtalen af

Afslutningsvis er det en god ide, at foretage en fælles vurdering sammen med den unge.

 • Har samtalen resulteret i, at du har sået et frø og skabt eftertanke?
 • Er den unge klar til at skære ned på sit forbrug eller skal beslutningen om forandring hjælpes yderligere på vej?
 • Vil den unge gerne mødes med dig igen?
 • Har du mulighed for at tage yderligere samtaler med den unge eller er der behov for fagspecifik rådgivning med fokus på rusmidler?

Brobyg ved behov

For mange unge med et problematisk forbrug af rusmidler, vil det være svært at ringe til en rådgiver og lave en aftale. Sandsynligheden for at en ung starter i rådgivning eller behandling øges betragteligt, hvis du hjælper den unge på vej. Du kan for eksempel tilbyde den unge at

 • tage den første telefoniske kontakt til Unge & Rusmidler
 • hjælpe den unge med at indgå den første aftale
 • følge den unge hen til den første samtale
 • deltage i samtalen, enten en del af den eller hele samtalen.

Måske den unge også gerne vil have en fornemmelse af, hvad rådgivning er? Så kan I se denne film sammen. Her møder man Trine, der er rådgiver i Unge & Rusmidler i Odense.
Læs mere om Rådgivningen.