Tegn der vækker bekymring

Når et rusmiddelbrug udvikler sig problematisk, er der ofte tegn, der kan vække bekymring. Nogle  gange er det tydeligt, at tegnene hænger sammen med brugen af rusmidler. Måske den unge slet ikke forsøger at skjule sit brug af rusmidler. Ofte kan de tegn, der vækker bekymring, dog også dække over noget helt andet. Derfor er det ikke altid ligetil at få øje på unge, der har brug for hjælp. Mange af de typiske tegn kan også være helt almindelig ungdomsadfærd.

 

Relationerne

Er der ændringer i den unges relationer? Måske den unge trækker sig fra klassekammeraterne, skifter vennekreds eller pludselig er en del af en gruppe, der ryger hash. Det kan også være, at den unge isolerer sig; virker ensom eller trist.

Det mentale

Har du bemærket mentale ændringer hos den unge? Måske den unge, trods tidligere godt mod på livet, pludselig virker modløs eller desillusioneret i forhold til sit hverdagsliv eller sine fremtidsmuligheder.

 

Adfærden

Har den unge ændret adfærd? Måske den unge har droppet sine fritidsinteresser, møder uforberedt, bryder aftaler eller har mange sygedage? Det kan også være, at den unge taler meget om rusmidler, ofte er i pengenød eller holder sin færden uden for skolen hemmelig.

Det fysiske

Er der fysiske tegn der bekymrer dig? Måske du bemærker, at den unge virker usædvanlig træt og energifattig – eller er urolig og har svært ved at sidde stille. Det kan også være, at den unge fremstår usoigneret, har tabt sig, snøvler eller har påvirkede øjne.

risikoadfærd tegn og signaler

Sæt ord på det du har set

Vær opmærksom på forandringer hos den unge, ikke mindst i den unges adfærd. Ser du tegn, der bekymrer dig? Sæt ord på det du har set, og spørg ind til det.

Læs mere om, hvordan du sætter ord på din bekymring.

Unge i særlig risiko

Ensomhed, social isolation og tidlig debutalder med rusmidler er alle faktorer, der øger unges risiko for at udvikle et problematisk rusmiddelforbrug og som derfor kan kræve skærpet støtte og opmærksomhed. Også unge med angst, depressive symptomer, alvorlige trivselsproblemer og unge der bor med misbrugende forældre er i særlig risiko.