tilbud til 10 klasse

Dialog og vidensoplæg til elever

Oplæg om rusmidler, der bibringer med viden og inviterer til dialog og refleksion.

Vælg mellem

 • Plenumoplæg af 1 times varighed, efterfulgt af ½ times besøg i de enkelte klasser. Begge dele indenfor samme uge.
 • Klasseoplæg af 1½ times varighed. Der kan evt. samles 2 klasser til ét oplæg.

Opkvalificering af fagpersonale

Dialogbaseret undervisning om

 • rusmidler & ruskultur blandt unge
 • dialog med unge om rusmidler
 • brobygning til rådgivning eller behandling.

Tilrettelægges efter ønsker og behov, fx

 • 2 halve temadage af 3 timer; hvor første gang er generel indføring og anden gang har særlig fokus på at omsætte til egen praksis.
 • Brush up af 2 timers varighed.

Faglig sparring og sidemandsoplæring

Rusmiddelproblematikker er forskellige. Som underviser, vejleder eller anden fagperson på en uddannelsesinstitution for unge, kan man støde ind i forskellige problemstillinger.

Drugbox tilbyder efter behov

 • sparring på konkrete rusmiddelproblematikker
 • sidemandsoplæring i forhold til konstruktive samtaler om rusmidler.

 

kender du til psykiske udfordringer

Rusmiddelpolitikker og handleplaner

En rusmiddelpolitik med dertilhørende handleplaner rummer et regelsæt om brug af rusmidler og en ramme for det rusmiddelforebyggende arbejde. Det giver et fælles afsæt at handle ud fra, hvilket afklarer ansvar, skaber tryghed og sikrer ensartet reaktion og handling over for unge.

Drugbox tilbyder at understøtte

 • udviklingen af aktive rusmiddelpolitikker og handleplaner
 • revitaliseringen af rusmiddelpolitikker og handleplaner.
forælderoplæg

Forælderoplæg om unge og rusmidler

Oplæg til forældre med fokus på

 • rusmidler og ruskultur blandt unge
 • hvorfor det er vigtigt at tale med sit barn om rusmidler
 • hvordan man kan have en god samtale om rusmidler med sit barn.

Forældreoplæg om rusmidler kan med fordel afholdes som led i en temaaften, hvor oplægget kobles med andre oplæg med fokus på fx unges udvikling, trivsel eller læring.

bidrag til undervisningen

Bidrag til undervisningen

Drugbox vil gerne samarbejde med ungdomsuddannelser og 10. klasser om at udvikle undervisning, der kan fremme elevernes refleksion over brug af rusmidler.

Eksempler på tidligere tiltag

 • Oplæg om rusmidler som led i tværfaglig undervisning og temadage
 • Dilemmaskuespil
 • Skrivekonkurrencer
 • Fagfagligt opgavekoncept
 • Cases til mediegrafisk arbejde

Hvad siger vores samarbejdspartnere?

Klar dagsorden og fleksibilitet

“Det er tydeligt at mærke, at der en klar dagsorden og noget man vil opnå med indsatsen.  Der er en stor tyngde bag og en stor fleksibilitet, hvor vi kan snakke om, hvordan det skal formes og vinkles.”

“Jeg kan god li’ den vinkling, at vi går ind og arbejder med forældrene, det er jo dem der er de unges primære rollemodeller.”

 

Nicolaj Duus Baadsgaard
Områdeleder Syddansk Erhvervsskole

Dialogoplæg og rådgivning

“Det er stærkt, at dialogoplæggene i klasserne ikke er mere fasttømrede, end at der er plads til at inddrage eleverne og vitterligt gå i dialog om dét, der fylder hos dem. Efter oplæg har vi oplevet, at der er nogle, der henvender sig til mig eller en kontaktlærer, da det har sat gang i noget inden i dem. Der rammer det plet, at der er en tæt tilknytning til den anonyme rådgivning, som også gerne kommer ud til os på skolen og tager en snak med en ung.”

Martin Larsen
Ansvarlig for trivsel, Tietgen Business