bidrag til undervisningen

Undervisningsmaterialet

  • kan downloades og derpå anvendes direkte i undervisningen
  • kan bidrage til at eleverne opnår forskellige faglige vinkler på effekten af hash
  • er udviklet i et samarbejde mellem ungdomsuddannelserne i Odense og Drugbox
  • er blevet til som led i samarbejdet Hashfri Uddannelsesby.

Mangler der materiale til DIT fag eller har du forslag til yderligere materiale, så vil Drugbox gerne samarbejde om udviklingen heraf.

Dansk

Oplæg til skriveøvelse og forslag til dansk litteratur og film, der tematiserer rusmidler og misbrug.

Materiale til dansk

Psykologi

Hvordan påvirker hash mennesker psykologisk? Hvorfor udvikler nogle afhængighed?

Materiale til psykologi

Samfundsfag

Sæt fokus på hash som led i læring om for eksempel rastafarianisme og FN’s verdensmål.

Materiale til samfundsfag

Biologi

Hvordan påvirker hash kroppen og de kognitive evner?

Materiale til biologi

Kemi

Hvordan påvirkes hjernen rent kemisk af hash og stoffer?

Materiale til kemi

Idræt

Hvilken effekt har hash på menneskets fysiske formåen?

Materiale til idræt

Filosofi

Kan brugen af stoffer forstås som et udtryk for eskapisme?

Materiale til filosofi

Dramatik

Oplæg til dilemmaskuespil eller spoken word.

Materiale til dramatik