Kan man blive kronisk påvirket af hash?
Forbrug eller misbrug?
THC og hashens udvikling i THC-styrke

Plug and Play

For at gør det lettest muligt for den enkelte underviser, har vi skabt lidt inspiration i bedste Plug and Play stil. Nedenfor finder du en dilemmaøvelse, en Kahoot og en GPS-jagt. Hvis du vil lave dit eget materiale, er der også input i den retning.

mega splittet

Dilemmaøvelse

Skab refleksion og diskussion om en rækker dilemmaer, der relaterer sig til hash.  Dilemmaøvelsen er et oplæg til paneldebat, hvor det er muligt at finde frem til forskellige løsningsforslag på et og samme dilemma. I materialet finder du oplæg til gruppeøvelse, plenumøvelse og bud på en række dilemmaer.

Download dilemmaøvelse

Kahoot!

Spil Kahoot med klassen. 14 spørgsmål, der informerer om hash og skaber mulighed for dialog.

Du kan bruge SMART board eller projektor, når du spiller Kahoot.
Klik her for at tilgå Kahooten. Log ind, hvis du har en konto, eller spil som gæst. Eleverne deltager fra deres egne enheder, de kan enten spille individuelt eller i teams. De tilgår quizzen via Kahoot.it og logger ind med det password, der fremgår på din skærm.

Det fungerer typisk godt at læse spørgsmålene højt for eleverne. De har 30 sekunder til at svare på hvert spørgsmål. Du kan vælge at spille Kahoot uden pauser mellem spørgsmålene, eller løbende bruge elevernes besvarelser som indgang til dialog.

Spil Kahoot

GPS-jagt med Woop

Flyt læringsrummet udenfor og tag eleverne med på  GPS-jagt i Odense.

Drugbox har lavet en GPS-jagt til fri afbenyttelse. Jagten består af 11 poster fordelt på en rute på 2,7 km. Hver post rummer et spørgsmål eller  oplæg til refleksion i forhold til hash og rusmiddelforebyggelse.

Det eneste det kræver er Woop app. Man kan spille som gæst – enkeltvis, parvis eller i små hold. Jagten starter foran rådhuset og hedder “Unge og hash”. Hvis du som underviser starter jagten, kan du dele din game pin med eleverne, så får I afslutningsvis et samlet scoreboard.

Hvis du gerne vil vide mere om Woop, så kan du se filmen “How to Woop”. Her kan du også se, hvordan du kan lave din egen rute, hvis du hellere vil tage på GPS-jagt et andet sted.

Gør noget af det der virker

Hvis du eller dine kollegaer vil lave et læringsforløb eller materiale, der understøtter det rusmiddelforebyggede ærinde, så grib gerne til noget af det, der har positiv virkning.

Forskning viser, at der er god effekt af undervisning, der har fokus på

  • at udvikle personlige og sociale kompetencer hos eleverne, øge trivslen og forbedre det sociale klima i klassen
  • at modarbejde flertalsmisforståelser
  • at øge de unges risikobevidsthed i forhold til rusmidler
  • at give viden om sikker adfærd i festmiljøer og fokusere på handlemuligheder i forhold til at passe på hinanden.

Der er desuden positiv effekt af at anvende digitale medier for at skabe interaktion og involvering.

Vær opmærksom på, at oplæg, hvor politi og tidligere misbrugere fortæller om stoffer og livet som stofbruger, kan virke mod hensigten og skabe interesse for at prøve stoffer – også selvom der eksplicit bliver advaret mod stoffer i oplægget.

Kilde: Sundhedsstyrelsen (2018): Forebyggelsespakke – Stoffer.

Inspiration til forskellige fag

Vil du integrere arbejdet med rusmidler i et bestemt fag? Ungdomsuddannelserne og Drugbox har i samarbejde udarbejdet materiale til en række forskellige fag.